IV Integracyjne Zawody Pływackie o Puchar Prezydenta Sosnowca

Ostrzeżenie

  • The service having id "_pl_blip" is missing, reactivate its module or save again the list of services.
  • The service having id "_pl_sledzik" is missing, reactivate its module or save again the list of services.
  • The service having id "printpdf" is missing, reactivate its module or save again the list of services.
  • The service having id "printmail" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Zapraszamy na IV Integracyjne Zawody Pływackie o Puchar Prezydenta Sosnowca 

23 kwietnia 2015 r., godz. 10:00 (uroczyste otwarcie o godz. 9:50),
Kryta Pływalnia przy ul. Żeromskiego 5 w Sosnowcu.

REGULAMIN

4. Integracyjnych Zawodów Pływackich
o Puchar Prezydenta Miasta Sosnowca Arkadiusza Chęcińskiego

Patronat Sportowy - Artur Pióro

Cel:
1. Integracja sportowców pełnosprawnych i niepełnosprawnych.
2. Propagowanie pływania jako skutecznego środka rehabilitacji.

Organizatorzy:
1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu.
2. Klub Sportowy „Górnik” Sosnowiec.

Termin i miejsce:
23 kwietnia 2015 r., godz. 10:00 (uroczyste otwarcie o godz. 9:50),
Kryta Pływalnia przy ul. Żeromskiego 5 w Sosnowcu.

Uczestnictwo:
1. Uczestnikami zawodów mogą być dzieci, młodzież i dorośli niepełnosprawni i pełnosprawni z terenu województwa śląskiego, zaproszone przez organizatora.
2. Uczestnicy zawodów startują zgodnie z podziałem na grupy wiekowe.
3. Każda placówka/ośrodek może zgłosić maksymalnie 10 zawodników. 
4. Każdy z zawodników może wziąć udział maksymalnie w dwóch konkurencjach indywidualnych oraz sztafecie.
5. Zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas z podziałem na rywalizację kobiet i mężczyzn.
6. Wszyscy uczestnicy startują systemem „open”, bez podziału na grupy niepełnosprawności.
7. Zgłoszenia zawodników należy wysyłać na adres e-mail: sport@mosir.sosnowiec.pl  do dnia 21 kwietnia 2015r. 
8. Zgłoszenia powinny zawierać Imię i Nazwisko, datę urodzenia, oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach, nazwę szkoły / ośrodka. 

Konkurencje:
25 m – stylem dowolnym (ze sprzętem, opiekunem)
25 m – stylem dowolnym
50 m – stylem dowolnym (ze sprzętem, opiekunem)
50 m – stylem dowolnym
100 m – stylem zmiennym
4 x 50 m – sztafeta stylem dowolnym (mieszana)

Kategorie wiekowe:
1. 2002 i młodsi
2. 2001-1999
3. 1998 i starsi

Nagrody:
1. Za uczestnictwo z konkurencjach indywidualnych otrzymują medale.
2. Za uczestnictwo w konkurencji sztafety, drużyny otrzymują puchary.

Zasady finansowania:
1. Koszty związane z organizacją (w tym ubezpieczenie zawodników) pokrywa organizator.
2. Koszty dojazdu pokrywają jednostki delegujące.

Postanowienia końcowe:
1. Za bezpieczeństwo podczas zawodów odpowiedzialni są: sędzia główny, służba medyczna, kierownicy i trenerzy ekip.
2. Wszyscy uczestnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie lub zgodę na udział podpisaną przez prawnego opiekuna.
3. W sprawach nie objętych regulaminem decydować będzie Organizator.