REGULAMIN SEKCJI PŁYWACKIEJ KS”GÓRNIK”SOSNOWIEC

1.Do opłacania składki zobowiązani są wszyscy zawodnicy sekcji pływackiej.

2.Składka członkowska wynosi 100 zł miesięcznie i jest podstawą do ubezpieczenia w trakcie zajęć .
 
3.Opłata składki odbywa się do 10 dn. każdego miesiąca.
 
4.Opłata składki jest niezmienna we wszystkie miesiące roku szkolnego.
 
5.Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z obowiązku opłaty składki.
 
6.Nie uregulowanie składki powoduje ,że zawodnik nie może uczestniczyć w zajęciach sekcji pływackiej.
 
7.Obowiązują zniżki dla zawodników za osiągnięcia sportowe:
a)medaliści Mistrzostw Polski –10 zł
b)finaliści Mistrzostw Polski(zimowe miejsca 1-6, letnie 1-8)-50 zł
c)medaliści Mistrzostw Śląska –60 zł.
 
Zniżki za wyniki sportowe będą naliczone co pół roku tzn. od mistrzostw letnich do zimowych , od zimowych do letnich.
 
Zgłoszenie zawodnika do Mistrzostw Polski obowiązuje po osiągnięciu przez niego klasy sportowej i minimum czasowego.