Pływanie - dlaczego?

Ostrzeżenie

  • The service having id "_pl_blip" is missing, reactivate its module or save again the list of services.
  • The service having id "_pl_sledzik" is missing, reactivate its module or save again the list of services.
  • The service having id "printpdf" is missing, reactivate its module or save again the list of services.
  • The service having id "printmail" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Już słynny grecki filozof Platon mawiał, że "kto ani czytać, ani pływać nie potrafi, ten urzędu państwowego nie może piastować".

 Pływać lepiej lub gorzej potrafi większość ludzi. Jednakże styl jaki prezentujemy oraz prędkości, które rozwijamy w wodzie odbiegają znacznie od tego co prezentuje czołówka krajowa. Prawdopodobnie tak znacznej różnicy nie obserwuje się w żadnej z pozostałych dyscyplin sportowych. Ogromne walory zdrowotne, a nawet lecznicze stawiają pływanie w tej grupie dyscyplin, które każdy człowiek - bez względu na wiek - powinien uprawiać, pomimo trudności jakie napotykamy zwłaszcza w sezonie jesiennym, zimowym i wiosennym .

Pływanie doskonale pomaga przy korekcji wad postawy. Wielu obecnych mistrzów tego sportu po raz pierwszy została przyprowadzona na basen przez rodziców w takim właśnie celu. Ćwiczenia w wodzie w szczególności przyczyniają się do usuwania nadmiernych krzywizn kręgosłupa, lepszego wysklepienia klatki piersiowej, zwiększania jej ruchomości oraz powiększenia pojemności płuc.

Badania dowodzą, iż to właśnie pływacy mają największą życiową pojemność płuc. Pozioma pozycja ciała w wodzie podczas pływania w dużym stopniu ułatwia pracę serca. Ponadto ciśnienie i prąd wody działają masująco na naczynia krwionośne i tym samym usprawniają krążenie krwi. Tak więc pływanie jest doskonałym środkiem likwidującym niedotlenienie ustroju i to w warunkach jak najbardziej sprzyjających, gdyż powietrze nad wodą jest czyste, wolne od kurzu i innych zanieczyszczeń. Poprzez pływanie można także hartować organizm. Jest faktem, że w zbliżonych warunkach na początku kursu uczniowie marzną w wodzie szybciej, niż po jego zakończeniu. Ustrój przystosowuje się do pracy w zimnej wodzie.

Pływanie uprawiane racjonalnie przynosi wiele korzyści:

  • wpływa dodatnio na ogólny rozwój fizyczny , sprawność dziecka, rozwija jego uzdolnienia ruchowe,
  • kształtuje podstawowe cechy motoryczne: siłę, wytrzymałość, szybkość i koordynację ruchową,
  • wpływa pozytywnie na sferę psychiczną ćwiczącego przez wyrabianie m.in. takich cech osobowości jak odwaga, zdyscyplinowanie, systematyczność, pracowitość, samodzielność,
  • hartuje i uodparnia organizm na przeziębienia, katary itp., sprawia, że człowiek doskonalący umiejętność pływania potrafi coraz pewniej i szybciej poruszać się w wodzie,
  • może być uprawiane przez całe życie, począwszy niemal od wieku niemowlęcego, aż do starości,

Najkorzystniejszym okresem do nauczania pływania jest wiek od 5 do 9 lat, a za optymalny uznaje się wiek 7 lat. 

źródło B.Czarnota